logo پـــروژه‌هـا
En

تریسی
کِلی

backدر جریان ــ جایگزینی آرشیو آثار

back عکس‌هاimages

تریسی کِلی این روزها در حال مذاکره با یکی از دانشگاه‌های انگلستان برای جایگزینی آرشیو آثارش در دانشگاه است‌ــــ‌اعلان جزئیات خبر در دست بررسی و تأیید است.