logo پـــروژه‌هـا
En

ریتا
مارهـاگ

back۱٧ تا ۲٧ اسفند، ۱٤۰۱ ــ نمایشگاه گروهی پیشآمدهایی در کنار دریا

back عکس‌هاimages

نمایشگاه پیشآمدهایی در کنار دریا در کونست‌هال گیلدن‌پریس شهر برگن (نروژ)، آثاری از ۶ هنرمند از نروژ غربی و شمالی (ساپمی) را به نمایش می‌گذارد. این هنرمندان به پژوهش درباره‌ی مواد و موضوعاتی می‌پردازند که به بسترهای روستایی مرتبط است و با شهر و تکنولوژی که عمدتاً فرهنگ معاصر ما را در دست می‌گیرد، تقابل دارد. نه تنها این مضمون بلکه همچنین مکان‌ زیست این هنرمندان، آثارشان را عمیقاً تحت شعاع قرار داده است. مدرنیته در برابر سنت و زراعت در برابر طبیعت مضامین عمده‌ی آثار این نمایشگاه را تشکیل می‌دهد. آن‌ها تلاش می‌کنند تا فضایی از اندیشیدن برای بینندگان ایجاد کنند که در آن مرز اتصال سازنده‌ میان گذشته و آینده تجربه شود. هدف آن‌ها ارائه‌ی تصویر کلی‌تری از زندگی خود در زمان و مکان کنونی است که درگیر وجه احساسی یا نوستالژیک نمی‌شود.

شیوه‌ی کار هنرمندان نمایشگاه حاضر طیفی از مواد و تکنیک‌های مختلف را دربرمی‌گیرد: شیشه، پارچه یا سرامیک و پردازش، چاپ، طراحی، چیدمان، صوت و اجرا. هر کدام از این هنرمندان به موجب تحصیل، کار یا زندگی کوتاه یا بلندمدت‌ در شهر برگن به گونه‌ای با آن شهر ارتباط دارند و آثار به‌نمایش‌درآمده از آن‌ها به بدن، زمان و مکان ارجاع دارد. در سال‌های اخیر، لانگوا [از هنرمندان] در حوزه‌ی مدیریت منابع طبیعیِ عمومی فعال بوده است. [از هنرمندان دیگر،] تانگراند ارتباط نزدیکی با مواد و مصالحی دارد که از دوران کودکی وارد پراکسیس هنری‌‌ او شده‌اند. او با استفاده از ترکیب نقاشی و سوزن‌دوزی، خود را در گذشته و مکان معرفی می‌کند. چاپ‌ها و چیدمان‌های آینارسن گذشته‌ی سامی او را به کمک نوع مواد انتخابی و چگونگی کاربرد آن‌ها به نمایش می‌گذارد. اویسن ویستر به طور مشخص و با استفاده از چیدمان‌ صداها و اشیاء، فقدان‌های فرهنگی و طبیعی مرتبط با اشکال مختلفِ زندگی ساحلی را مورد بررسی قرار داده است. چیکو در بخش‌های مختلف ساحل نروژی زندگی کرده و در سال‌های اخیر مشغول کار با نقشمایه‌های برگرفته از آن مناطق بوده است. مارهاگ بیش از ده سال موضوعیت و درگیریِ بدن با اقتصاد نفت را مورد توجه قرار داده است. او در این نمایشگاه چیدمانی ارائه می‌کند که مجموعه‌ای از ابزار‌های سنتی و عناصر انتزاعی را دربرمی‌گیرد.

نمایشگاه پیشآمدهایی در کنار دریا در نظر دارد تصاویر تازه‌ای از وابسته‌ها و متعلقات فرد را بدون افتادن در دام نوستالژی و دیستوپیا ارائه کند. آثار این هنرمندان بر مبنای تجربه است و تمرکز آن‌ها بر این است که چگونه هنر نمایانگر انتخاب‌های آن‌ها در زندگی مادی و سیاسی است. آنچه همچنین در این نمایشگاه دارای اهمیت است مسئاله‌ی خود هنر یعنی خیال و تخیل است.

 

 

ــــــــــــــــــ
متن: ریتا مارهاگ، مسئول گروه نمایش
https://www.ritamarhaug.com/news.html