logotype پروژه‌های
مـطالعــــات
هـــــــنر
En

دنیکا مایر، «لانه‌سازی: ظرف عسل،» طراحی و چیدمان، ۲۰۱۸، عکس از گِلن استوکر

دنیکا مایر، «کلیدهای سبز،» جفت‌وجورکاری در کارخانه‌ی اسپود – بخشی از مکان‌نگاری‌های امر مهجور: خلاء پرسروصدا، ۲۰۱۳، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «لانه‌کردن: کافه،» طراحی و چیدمان، ۲۰۱۸، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «بلوط صورتی،» چیدمان، ۲۰۱۵، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «لانه‌سازی کبوتر و چرخ‌ریسکِ سر آبی،» طراحی و چیدمان، ۱۵-۲۰۱۴، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «فنجان و نعلبکی،» طراحی و چیدمان، ۲۰۱۸، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «قوش صورتی،» جفت‌وجورکاری در کارخانه‌ی اسپود – بخشی از مکان‌نگاری‌های امر مهجور: خلاء پرسروصدا، ۲۰۱۳، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «گودال خرس،» جفت‌وجورکاری در کارخانه‌ی اسپود – بخشی از مکان‌نگاری‌های امر مهجور، ۲۰۱۳، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «دقت به کمک طراحی/طراحی به عنوان شیوه‌ای از نگاه‌کردن،» ۲۰۲۱، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «اشتباه نگاه‌کردن،» جفت‌وجورکاری در کارخانه‌ی اسپود – بخشی از مکان‌نگاری‌های امر مهجور: خلاء پرسروصدا، ۲۰۱۳، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «اشتباه نگاه‌کردن،» جفت‌وجورکاری در کارخانه‌ی اسپود – بخشی از مکان‌نگاری‌های امر مهجور: خلاء پرسروصدا، ۲۰۱۳، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «بانوی پیر،» طراحی و چیدمان، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «دریچه،» طراحی و چیدمان، ۲۰۱۸، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «کوه درخت بیدمشک،» طراحی و چیدمان، ۲۰۱۶، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، «صفحه نُت،» اجرای زنده روزانه یکبار بر روی جعبه موسیقی ۲۰ یا ۳۰ نُت، عکس از دنیکا مایر

دنیکا مایر، « منشاء پذیرفته – راه شیری. قوه قاهره،» طراحی، ۲۰۲۲، عکس از دنیکا مایر