logo پـــروژه‌هـا
En

دَنیکا
مـایــــر

backبامِک: واکنش‌های جدید هنری به بخش‌های نادیده‌ی آرشیو

back آثارimages

دنیکا مایر اغلب در کنار روش مستقل خود به روش مشارکتی عمل می‌کند و اولویت‌‌بخشیِ یکسان به علایق شخصی و مشارکتی از موضوعات مورد توجه اوست. بامِک: واکنش‌های جدید هنری به بخش‌های نادیده‌ی آرشیو یکی از پروژه‌های مشارکتی و گفتگویی مایر است که او با آن پژوهش عملی خود را از سال ۲۰۱۵ به همراه اندرو بریسی در دانشگاه لینکلن دنبال می‌کند. آرشیوها دقیقاً چون بخش بزرگ‌تر و پنهانِ کوه یخ در زیر آب (بامِک) چیزهای بسیار بیشتری از آنچه ظاهراً قابل‌دسترس است را دربرمی‌گیرند. این پروژه در نظر دارد تا بخش‌های نادیده‌ی آرشیوها را به عنوان ابزاری برای پژوهش هنری مورد استفاده قرار دهد و درباره‌ی آن‌ها به تحقیق و مطالعه بپردازد تا چگونگی رویکرد متفاوت هنرمندان را در برخورد با آن‌ها نسبت به یک شیوه‌ متعارف بررسی کند. مایر و بریسی با استفاده از روش‌های پژوهشی هنر نوعی روش‌شناسی را با عنوان «کاوش بازبینانه» طرح‌ریزی کرده‌اند که بر اساس آن دسترسی به امر «ناشناخته‌‌ی ناشناخته» (مواد و مصالح دست‌نیافتنی در دیگر روش‌ها‌) در آرشیوها و مجموعه‌ها‌ امکان‌پذیر می‌شود.

بامِک با برگزاری اقامت‌های هنرمندان (با حضور مایر، بریسی و هنرمندان مدعو دیگر برای هر آرشیو) در محل آرشیوهای مختلف، به کنکاش در مواد و مدارکی می‌پردازد که معمولاً دسترسی به آن‌ها به منظور پژوهش و بازدید عمومی چندان امکان‌پذیر نبوده‌ است. هدف ارائه‌ی پاسخ‌ هنری پیش‌بینی‌نشده‌ای است که دریافت‌، دانش و آثار تازه‌ای را ایجاد کند. [درواقع] هدف دسترس‌پذیرساختن بخش‌های نادیده و/یا بی‌ارزش‌به‌حساب‌آمده‌ی آرشیوها است‌ــــ‌چه میزان از مواد و مدارک نگه‌داری شده در آرشیوه‌ها علی‌رغم گردآوری‌ به چشم نیامده یا فهرست نمی‌شوند؟ اغلب، این عناصر مهم داخل آرشیوها است که نظر پژوهش‌گران را به خود جلب می‌کند، [درحالیکه] این پروژه در نظر دارد شیوه‌های جدیدی برای دسترسی پژوهش‌گران به آرشیوها و مجموعه‌ها ایجاد کند. هدف پروژه «برگرداندن بامِک» و عیان‌ساختن جنبه‌های پنهان آن همچون «نوک» (کوه یخ) است.

پروژه‌ی بزرگ بامِک امکان تحقیق و کنکاش جداگانه را برای هنرمندان فراهم می‌سازد. پژوهش مایر در بامِک: آرشیو تور (ناتینگهام، ۱۹-۲۰۱٧)ــــ‌با حضور مایر، بریسی و هنرمند مدعو لوسی رنتون‌ــــ‌مجموعه‌‌ واکنش‌هایی هنری به «نسخه‌های» تاریخی تور‌ (نمودار طرح کلی تورهای ماشینی‌) است و بر طراحی خطوط نمودارها تمرکز دارد. او از طریق طراحی دوباره خطوط، روش تولید تور را به کمک نواقص و کاستی‌های خطوط طراحی‌شده مورد بررسی قرار می‌دهد و خوانشی نو از این نمودارهای قدیمی ارائه می‌کند. آخرین پروژه‌ی مایر در بامِک: مرکز پژوهش تنیسون (۲۲ـ۲۰۱٧)ــــ‌با حضور مایر، بریسی و هنرمند مدعو سارا بنت‌ـــــ‌پژوهش مستقلی است که روی مجموعه‌ آرشیو فرین تنیسون جسی، خواهرزاده‌ی ارشد لرد آلفرد تنیسون [شاعر بزرگ انگلیسی]، تمرکز دارد. تحقیقات او در این پروژه متوجه تاریخ‌ها و روایت‌های مشترک بین زندگی‌نامه‌ها و خودنگاره‌ی جسی است؛ کنکاش در میراث و گذشته‌ی جسی و انطباق آن‌‌‌‌ با روایت‌های خانوادگی او که طی فرآیند تکرار بررسیِ منابع متنوع و مشخصی چون زندگی‌نامه‌ها، خاطرات و روایت‌ها انجام می‌شود.

 

ــــــــــ
https://www.danicamaier.com/projects-and-collaborations
http://www.bummock.org