logo پـــروژه‌هـا
En

ریتا
مارهـاگ

backجلسه‌ی آزاد: طراحی‌کردن

back آثارimages

جلسه‌ی آزاد: طراحی‌کردن از سوی مجموعه جلسه‌ها‌ی آزاد پاب (هنر پرفورمنس برگن) و باک (برگن آکت و کروکیوس) در سال ۲۰۱۹ برگزار شده است. طی این برنامه از هنرمندان مختلف هنر اجرا دعوت می‌شود تا برای مدت ۲ ساعت و در یک جلسه‌ی آزاد در موزه‌ی هردلا (نروژ) کار خود را اجرا کنند. این برنامه قرار است دریافت و ثبت هنر پرفورمنس را از منظر طراحی مورد بررسی قرار دهد‌ــــ‌ایده‌ای برای بداهه‌پردازیِ هم‌زمان در حین اجرا و طراحی در یک بازه‌ی زمانیِ معین. بازدیدکنندگان موزه نیز می‌توانند به عنوان مخاطب و یا اجراگر در برنامه مشارکت داشته باشند. تصاویر این مجموعه همچنین شامل اجرای ریتا مارهاگ در فلوم: جلسه‌ی اجرا + طراحی‌‌ــــ‌برنامه‌ای مشابه در مرکز هنر و فرهنگ اُسینا (نروژ)ــــ‌در سال ۲۰۱۸ می‌شود.

 

ــــــــــ
https://www.ritamarhaug.com/image.html