logo پـــروژه‌هـا
En

ریتا
مارهـاگ

backمادر نوجوان

back آثارimages

از جمله مضامین ثابت در آثار مارهاگ پرداختن به رابطه‌ی بنیادی میان والدین و فرزندان، بخصوص مادر و دختر است. مادر نوجوان بازی میان «واقعیت» و «امر ساختگی» است. در مجموعه‌ عکس‌های ۸ تایی با ابعاد ۵۰ × ۵۰ سانتی‌متر که بر روی صفحه‌ی آلومینیومی نصب شده‌اند، دو زن دیده می‌شوند‌ــــ‌یکی همچنان نوجوان و دیگری زن بالغی در دهه‌ی سی از عمر خود. هر دو زن در اتاق نشیمن در حال استراحت هستند، چای می‌نوشند و مجله می‌خوانند. از عکس‌ها مشخص است که هر دو باردارند. بر روی دیواری همچنین نسخه‌ی چاپی تابلوی ندیمه‌ها اثر ولاسکوئز دیده می‌شود. دو مدل داخلِ عکس‌ها هنرمند و دختر بزرگ‌ او در محیط خانه‌ی خود هستند و هیچ‌کدام در واقعیت باردار نیست. عکس‌ها به روش دیجیتال دست‌کاری شده‌ و این مقارن با زمانی است که عکاسی اسکاندیناوی‌ــــ‌با تمرکز بر عکاسی چیدمان، ساختگی و دست‌کاری‌شده‌ــــ‌توجه زیادی را چه در نروژ و چه در سطح بین‌المللی به خود معطوف می‌داشت.

سیاست دولت‌‌ها، همچنین نروژ، در جوامع غربی قبل و پس از سال‌های ۲۰۰۰ با اجتناب از بارداری‌ نوجوانان همراه بوده است. جامعه‌ی ما شهروندان خود را به تحصیل و کسب کار ثابت قبل از تشکیل خانواده تشویق می‌کند. امروزه در نروژ مادرانی که اولین فرزند خود را به دنیا می‌آورند متوسط بالای ۳۰ سال سن داشته و نرخ زایمان زیر ۱.۵ می‌باشد. هم‌زمان درمانِ باروری به صنعت بین‌المللی فزاینده‌ای بدل شده است و زنانی که اواخر دهه‌ی سی از عمر خود را سپری می‌کنند اغلب مشتریان این صنعت هستند. از عوارض نازایی/بی‌فرزندی ناخواسته‌، روش «رحم جایگزین» است که کشور نروژ آن را در حال حاضر ممنوع می‌داند.

تصاویر (مربوط به به سال ۲۰۰۲ ) دو زن باردار (هنرمند و دختر او) را نشان می دهند که در یکی (۳٧ ساله) بارداریِ مطلوب جامعه به تصویر کشیده شده و در دیگری (۱۵ ساله) نوع مسأله‌ساز آن که با تقبیح اجتماعی همراه است‌ــــ‌درعین‌حال، بارداری برای هر دو زن امری «طبیعی» محسوب می‌شود. عکس‌ها بدین شیوه می‌توانند تأملی بر وجوه فرهنگی و طبیعی بارداری در فرهنگ ما باشند. تصاویر همچنین با نوعی بازیگوشی در نمایش زیباشناسی و آسودگی فضای داخلی روزمرگی و ثبت حالتی از سُستی و تنبلی در دو زن همراه است.