logo پـــروژه‌هـا
En

ریتا
مارهـاگ

backکار سخت، زندگی آرام

back آثارimages

ریتا مارهاگ سه پرفورمنس را در طول نمایشگاه کار سخت، زندگی آرام اجرا کرد. این نمایشگاه برای عموم تعریف شده بود، بطوریکه طی آن افراد می‌توانستند نمایشگاه را از بیرون و از پشت پنجره‌ها و همچنین با واردشدن به فضای گالری تماشا کنند. کار سخت، زندگی آرام شامل اشیاء مختلفی می‌شود که در فضای نمایشگاه در تعامل با تغییرات و حرکات اجرایی هنرمند چیدمان داده شده‌اند. هنرمند در پایان هفته به طور کامل و به مثابه بخشی از نمایش در فضای نمایشگاه حضور دارد و در کشمکش میان خیالات کودکانه و پرسش‌های هستی‌گرایانه، سعی در ساختن فضایی شاعرانه می‌کند. جدیدترین کتاب مارهاگ هم‌زمان در این نمایشگاه و با عنوان مشابه کار سخت، زندگی آرام رونمایی می‌شود.

 

ــــــــــــــ
https://www.ritamarhaug.com/image.html