logo پـــروژه‌هـا
En

تریسی
کِلی

back۹ دی ۱٤۰۰ ــ «بادی‌چک» در انجمن اشتوتگارت

back عکس‌هاimages

تریسی کِلی در نشستی با عنوان «بادی‌چک» با رویکرد سینما به موضوع «بدن» نزدیک شده و آن را مورد پرسش قرار خواهد داد. این نشست در چهارچوب فیلم‌وینترز، فستیوال رسانه در شهر اشتوتگارت و شعار امسال این فستیوال برگزار می‌شود: «همه‌چیز و هیچ‌چیز» همراه با «ما.» فیلم‌سازان مختلف و هنرمندان هنر اجراء از آلمان و انگلستان برای پرداختن به یک پرسش در این نشست حضور خواهند داشت: «آیا بدن پوششی برای هویت انسان است، آیا مرزی است میان من و ما، یا همه‌چیز و هیچ‌چیزی که انسان را نمایندگی می‌کند؟»
ــــ
شرکت‌کنندگان نشست عبارتند از: آم‌گلتشر (جولیا ونز-دلامینتسکی و کریستین آیکوف)، تریسی کِلی، آنیا کلافکی، جوستینا کوئکه، الکه لهمن، هولی میلر، اشتفانی رلینگ، اوا اشمکن‌بشر، کاتارینا ویبمر.
ــــ
نمایشگاه: ۱۳ــ۲۲ ژانویه
گالری گدوک، چهارشنبه‌ـــ‌جمعه، ۱۹.۰۰ــ۱٤.۰۰ | شنبه ۱۶.۰۰ــ۱۳.۰۰
مدت نشست: ۳ ساعت

 

ــــ
https://www.facebook.com/events/446553120507691?ref=newsfeed