logo پـــروژه‌هـا
En

تریسی
کِلی

back٤ مرداد ۱٤۰۱ – «استخوان‌هایی که از خلال سال‌ها نجوا می‌کنند»

back عکس‌هاimages

نمایشگاه انفرادی منتخبی از آثار تریسی کِلی در تاریخ ٤ تا ۱۳ مرداد ۱٤۰۱ در گالری اکنون شهر اصفهان و در مشارکت با گالری مریم کاشان برگزار خواهد شد. این رخداد شامل مجموعه‌ای از عکس، فیلم و آثار حجمی هنرمند به سرپرستی و انتخاب پروژه‌های تذکار است.