logo پـــروژه‌هـا
En

تریسی
کِلی

back۲ خرداد ۱٤۰۱ ــ «استخوان‌هایی که از خلال سال‌ها نجوا می‌کنند»

back عکس‌هاimages

نمایشگاه انفرادی آثار تریسی کِلی در گالری مریم کاشان برگزار می‌شود. این رخداد هنری منتخبی از مجموعه آثار هنرمند به سرپرستی پروژه‌های تذکار است و تا تاریخ ۱٤ تیرماه ادامه خواهد داشت.