logo پـــروژه‌هـا
En

تریسی
کِلی

back۱۵ اردیبهشت ۱٤۰۱ – «نمایش‌ـ‌هنر‌ـ‌درـ‌جریان»

back عکس‌هاimages

تریسی کِلی، ریتا مارهاگ، جولیا وِنز-دلامینسکی، جلاگ هالتن لونده و کریستین آیکهوف تجربیات گروهی خود «کندوکاو در چشم‌انداز» را در «نمایش‌‌‌ـ‌هنر‌ـ‌در‌ـ‌جریان» با تکنیک چاپ و صدا ارائه می‌کنند. این گروه در نظر دارد پروژه‌ی مشارکتی بلند‌مدتی را در مرکز «کونست‌کوآرتت» (https://kunstkvarteretlofoten.no/) واقع در جزایر لوفوتن نروژ اجرا کند. هدف این پروژه دستیابی به تبادلات هنری سازنده‌ای‌ است که از خلال بحث و گفت‌وگو حاصل می‌شود.

اجرا روز پنجشنبه ۵ مه (ساعت ٧ عصر) در گدوک‌هاوس ــ اشتوتگارت برگزار می‌شود.