logo پـــروژه‌هـا
En

تریسی
کِلی

backهم‌دردی می‌کنم (دورنما)

back آثارimages

هم‌دردی می‌کنم (دورنما) چیدمانی درحال‌تکامل از مجموعه تک‌چاپ‌هایی است که بخش‌های پوشیده و ازدست‌رفته در یک شیوه‌ی هنری زنده را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچون دیگر آثار تریسی کِلی که به مسأله‌ی آلایش و پوست می‌پردازد، این چاپ‌ها نیز شامل صفحات جداگانه‌‌ای است که به شکل جالبی احساسی هستند. آن‌ها بر روی یک میز باریک و در تبادل با اشیائی دیگر چون مخزن‌ آب و ابزاری برای دیدنِ چاپ‌ها قرار گرفته‌اند. ورقه‌ی طلا که خود بخشی از مواد چاپ‌ را تشکیل داده به اجراء‌های زنده‌ و قدیمی کِلی [که در آن‌ها از این ماده استفاده کرده است]  ارجاع دارد و هم‌زمان رویکردی است برای حفظ دورنما در شیوه‌های مشارکتی‌ و مبارزه‌ای نو برای معرفی‌ دورنما در بازنمایی بدن. چاپ‌ها فاقد لعاب و آسیب‌پذیر هستند.

 

مواد تک‌چاپ‌ها، مخزن آب شیشه‌ای با ابعاد مشخص، روغن، ورقه‌های طلای بدلی، چند ابزار دیدن
محل نمایش گالری بونینگتون – ناتینگهام، انگلستان (۲۰۱۲) و اتاق ۸ – برگن، نروژ (۲۰۱۳)

 

ــــــــــــــــ
https://www.tracikellyartist.com/feeling-it-for-you-perspective