logo پـلـتـفــــرم
En

پـلـتـفـــرمی برای
مطالـعه نظریــات

نشریات تذکار

نــشــریــات

تــذکــار

سازمان‌دهی هویت: اشخاص و سازمان‌ها پس از نظریه

تذکاری بر کتاب:
با طرح این پرسش که «آیا پایان نزدیک است؟» کتاب به بررسی جایگاه مفهوم «هویت» می‌پردازد و ارتباط آن را با حوزه‌ی نظریه مورد بررسی قرار می‌دهد. پیش‌فرض اصلی کتاب این است که اگرچه مفهوم هویت همچنان در حوزه‌های مختلف نقش مهمی بازی می‌کند اما درعین‌حال به‌تدریج وجه بیانگر خود را از دست داده و نمی‌توان آن را همچون گذشته به کمک رویکردهای نظری بررسی و تعریف کرد. برای چنین پیش‌فرضی، پاول دوگی به‌شدت تحت تأثیر مطالعات افرادی چون برونو لاتور و یان هانتر است که به‌ترتیب در حوزه‌ی مشکلات نقد معاصر (۲۰۰٤) و تاریخ نظریه (۲۰۰۶) کار کرده‌اند. …

بیشتر

بدن غایب

تذکاری بر مقدمه‌ی کتاب:
حضور و غیبتِ چیزها صرفاً به دلیل قرارگرفتن آن‌ها در مکانی مناسب یا نامناسب نیست. مکان لزوماً نمی‌تواند امکان دیده‌شدن یا ‌نشدن را فراهم سازد. به‌چشم‌آمدن یا نیامدن در بسیاری موارد متأثر از عادات رفتاری، سبک زندگی و تاریخ فکریِ شکل‌دهنده به رویکردهای نظری است. پنهانی یا پیدایی چیزها لزوماً ارتباطی مستقیم با میزان اهمیت آن‌ها ندارد و این خلطی است که بازاندیشی، بازنگری و نوعی تجدیدنظر در مفاهیم را ضروری می‌سازد. کتاب «بدن غایب» درو لِدر نیز از چنین تأکیدی برخوردار است، به این معنا که …

بیشتر

شبح‌شناسی و فریب زمان حال

تذکاری بر مقاله‌:
کالین دیویس در وضعیت کنونی: شبح‌شناسی، اشباح و ارواح به اهمیت نظریه‌ی شبح‌شناسی در آثار انتقادی و روان‌کاوی پرداخته است و آن را در دو منبع ریشه‌شناسی می‌کند. نوشته‌ی حاضر در حین اشاره به چگونگی بررسی اهمیت این رویکرد در نوشته‌ی دیویس، ظرفیت آن را در ارتباط با شیوه‌های هنر مورد بررسی قرار می‌دهد. واژه‌ی «شبح‌شناسی» نخستین بار توسط ژاک دریدا و در کتاب اشباح مارکس (۱۹۹۳) پیشنهاد شده و به عنوان یک دیدگاه مفهومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. …

بیشتر

توهم حقیقت و راستی

تذکاری بر مقاله‌:
این نوشته به مقاله‌ی جودیت باتلر بدن‌هایی که اهمیت دارند (۱۹۹۹) می‌پردازد، مقاله‌ای که پیش‌تر توسط او به صورت کتاب جامعی نیز با همین عنوان (۱۹۹۶) منتشر شده بود. در اینجا تلاش شده علاوه بر پرداختن به نظریات باتلر، آن‌ها را در حوزه‌ی تولیدات هنری نیز مورد نظر قرار دهیم. انگیزه‌ی اصلی برای انتخاب چنین رویکردی بطور کلی از شیوه‌ی پردازش مفهوم بدن توسط باتلر و در نگاهی دقیق‌تر خطوط آغازین مقاله‌ی او بدست آمده که به اظهاراتی از دانا هاراوی، گایاتری چاکراورتی اسپیواک و ژاک دریدا در این زمینه پرداخته است: …

بیشتر